Menu

Dzieci i Sztuka

 02Warsztaty030

Dzieci są bardzo wrażliwe na bodźce otaczającego ich świata. Posiadają nieskończoną wyobraźnię, ciekawość oraz ogromną potrzebę tworzenia. Wszystkie wymienione cechy niezwykle korzystnie wpływają na ich rozwój poznawczy, psychiczny i emocjonalny. Dla dziecka, odpowiednio stymulowanego i motywowanego, każda stworzona praca jest wyjątkowa i taktowana jak prawdziwy skarb. I jest to prawda, bowiem taki skarb, właściwie pielęgnowany, pozwoli wypracować wszystkie te umiejętności oraz cechy, które są obecnie na świecie najbardziej pożądane. 

Naszą misją jest edukacja poprzez sztukę. Wierzymy, że dzieła sztuki, z którymi dzieci się stykają, silnie oddziałują na ich wyobraźnię i zdolności poznawcze. Wyrabiają zmysł artystyczny, samodzielne myślenie, uwrażliwiają oraz pozwalają kształtować postawę poszukującą zarówno pytań, jak i odpowiedzi. Chcemy pokazać, że poprzez sztukę, można uczyć nie tylko poprzez kontakt z dziełami sztuki, rozmowę, ale także przez stwarzanie okazji do zabawy.  

Edukacja przez sztukę stymuluje rozwój dziecka:

  • uczy spostrzegawczości i koncentracji
  • pobudza wyobraźnię oraz kreatywność
  • kształtuje wrażliwość estetyczną dostarczając wzorce piękna
  • a przede wszystkim skłania dzieci do własnych działań plastycznych