Menu

Darczyńcy

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy rozważają możliwość wsparcia naszej Fundacji i zapewnić o rzetelnym i odpowiedzialnym wykorzystaniu darowizn. Hołdujemy bowiem następującym zasadom:

  • Działamy w sposób jawny i przejrzysty.
  • Informacje o naszych działaniach są regularnie publikowane na stronie internetowej naszej Fundacji.
  • Darowizny są dobrowolne.
  • Szanujemy prywatność Darczyńców zgodnie z ich życzeniami.
  • Zobowiązujemy się chronić dane osobowe i przestrzegać przepisów związanych z ochroną tych danych.

Do wiadomości publicznej podajemy tylko prawdziwe i jednoznaczne informacje, które nie naruszają dobrego imienia i godności Darczyńców oraz Fundacji.

Uzyskane fundusze są przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Fundacji i realizację celów organizacji.

AGED Importer Artykułów Gospodarstwa Domowego

www.aged.com.pl

Sklep plastyczny Tinta

www.tintadlaplastykow.pl

York School of English

www.york.edu.pl

ADD Pracownia Architektoniczna

http://www.addarchitekci.pl/

Osprzęt Jachtowy

Apteka Radosna

www.radosna.pl

Liwona

Wydawnictwo Liwona zajmuje się głównie produkcją materiałów szkoleniowych do nauki jazdy i ich dystrybucją  oraz wydawaniem książeczek dla dzieci i pomocy naukowych.

Healthcare

Praktyka Rodzinna Healthcare – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

La Roche-Posay

Wydawnictwo Siedmioróg

www.siedmiorog.pl

Mówią Wieki

www.mowiawieki.pl

Oficyna wydawnicza „Mówią Wieki”publikuje popularny Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”. Opracowują też wiele historycznych dodatków do prasy (min. dla Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej). We współpracy z innymi wydawnictwami wydają albumy, pamiętniki historyczne i podręczniki akademickie, które w dużej mierze są sponsorowane przez Min. Nauki, MEN i Min. Kultury.

Szkoła Językowa i Centrum Egzaminacyjne Lang LTC

www.lang.com.pl

Szkoła Językowa i Centrum Egzaminacyjne Lang LTC istnieje na rynku od ponad 20 lat i prowadzi renomowane szkolenia językowe. Oferuje zajęcia dla młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych w tym kursy egzaminacyjne(KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC), biznesowe i konwersacyjne.

LANG specjalizuje się również w szkoleniach dla firm. Organizuje zagraniczne wyjazdy językowe. Prowadzi Biuro Tłumaczeń.

Przedszkola Tęczowy Ogród

www.teczowyogrod.com.pl