Menu

Biznes i Sztuka

 

IMG_4308

Żyjemy w świecie coraz bardziej złożonym, chaotycznym i dezorientującym. Wyzwania, którym musimy stawiać czoła, wymagają od nas kreatywności i innowacyjnego myślenia. Właśnie to chcemy osiągnąć, zarówno podczas wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, jak i warsztatów oraz pikników rodzinnych. Chcemy poprzez sztukę rozbudzić nowe umiejętności i poszerzyć możliwości działania Uczestników warsztatów. W oryginalny i ciekawy sposób prowadzimy szkolenia dla Firm, między innymi, z zakresu zarządzania, budowania zespołu oraz z polepszenia komunikacji w grupie. Wszystkie warsztaty odbywają się w formie „twórczego spotkania ze sztuką”.

Wzrastająca liczba instytucji na świecie , które korzystają ze sztuki jako narzędzia rozwoju i kreacji nowych rozwiązań biznesowych, pokazuje, że temat korzystania ze sztuki w dziedzinie biznesu nie jest tylko eksperymentem, ale rzeczywistym narzędziem szeroko stosowanym. Do wielu firm, które używają sztuki jako narzędzia do komunikacji, obsługi klienta, budowania zespołów, kreowania nowych rozwiązań należą np. American Express, At&T, Kodak, Boeing, Dell Computers, Coca-Cola, Ericsson, Nike, Pfizer IBM, Halifax i wiele innych.

Czego mogę nauczyć się ludzie biznesu dzięki sztuce?

  • dzięki pobudzeniu w ludziach kreatywnego myślenia i działania, sztuka stymuluje chęć    poszukiwania nowych rozwiązań
  • strukturę procesu twórczego można wykorzystać do rozwiązywania problemów stricte biznesowych
  • rozbudzając w sposób kreatywny nowe umiejętności sztuka de facto zwiększa efektywność działania zarówno jednostki jak i całej organizacji
  • zwiększa się poczucie własnej wartości oraz wzrasta iloraz inteligencji emocjonalnej

Rola Sztuki i Artysty

  • Sztuka i artyści stymulują nas do zobaczenia więcej, usłyszenia więcej i doświadczenia więcej tego co jest w nas i wokół nas
  • Sztuka prowokuje, szokuje i inspiruje.
  • Artyści mogą stymulować nas do rozwijania naszych umiejętności, do poszerzania repertuaru naszych zachowań i elastyczności w działaniu
  • Analiza tego jak artysta pracuje może dać nam bardzo ważny wgląd w to co jest potrzebne do działania jako menadżer i lider
  • Artysta pozwala nam dotrzeć do naszego kreatywnego „ja”.